ESCOLTEM: Respecte


Explicar als nens i nenes el valor del respecte a partir de la cançó i dir-los que l'hem de practicar cada dia. Com? Podeu parlar amb ells sobre els comportaments que són respectuosos i explicar-los la importància que els posin en pràctica, recordant-los que ser respectuosos ens ajuda a conviure millor i a viure més segurs i més alegres.

Jesús, ajuda'm a millorar, a canviar les meves actituds, a demanar perdó per les coses que no faig bé.

Comentaris