CELEBREM: Francesc, el sant que estimava els animals


Tot i que la cançó està en portuguès, l'animació del vídeo és molt adequada per als nostres petits alumnes. Podem explicar que Francesc d´Assís era un amant dels animals i admirador de la natura. Ens va deixar dos missatges clars a través de la seva vida. En primer lloc, ens ensenya a cuidar la natura, amb les plantes i els animals; i en segon lloc, ens convida a donar gràcies a Déu per la Creació.

Gràcies Senyor per la nostra germana, la terra, la qual ens sosté i governa i produeix diversos fruits amb colorides flors i plantes.

Comentaris