OBSERVEM: No violència

Ampliar la imatge i descriure-la
Ens fem preguntes: 
Quin gest fa la nena? Què creus que vol dir? Podríeu fer una llista amb accions de violència a l'escola?
Ajudar els nens i nenes a entendre el concepte a través de les seves experiències quotidianes a l'aula i al seu entorn.

Comentaris